Disclaimer

Home/Disclaimer

Inhoud
Hoewel Woodimex International b.v. ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kan Woodimex International b.v. niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Woodimex International b.v. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Woodimex International b.v. accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden* waarnaar in deze site verwezen wordt. Woodimex International b.v. kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid of enig ander aspect van deze informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden waarop Woodimex International b.v. geen invloed heeft. Woodimex International b.v. kan daarom geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.

Privacy
Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Woodimex International b.v. zijn verstrekt. Dit houdt tevens in dat Woodimex International b.v. zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stelt.
Copyright
Niets van deze website mag zonder toestemming van de rechthebbende worden overgenomen.

Disclaimer e-mail
Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van de VVNH met arbitraal beding, zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Lelystad. Een exemplaar van deze voorwaarden zenden wij u indien gewenst kosteloos toe.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.