Woodimex International b.v. erkent dat het een verantwoordelijkheid draagt t.o.v. het milieu, de klanten, de leveranciers en het personeel om haar handelsactiviteiten te baseren op goed beheerde bossen. Sinds jaren verbindt Woodimex International b.v. zich ertoe al haar hout in te kopen bij bronnen met een minimaal wettelijk risico en die de voorkeur geven aan duurzaam beheerde bossen. Woodimex International b.v. erkent dat een geloofwaardige onafhankelijke certificering van bossen en een certificeerde controleketen zekerheid bieden dat het hout van legale en goed beheerde bossen afkomstig is.
Woodimex International b.v. is bevoegd om FSC®- en PEFC™-hout te verhandelen, gecertificeerd onder FSC SCS-COC-001995-B en PEFC SCS PEFC/COC-006891.

Sinds de strenge invoering van EUTR-richtlijn heeft Woodimex International b.v. een stelsel van zorgvuldigheidseisen opgesteld en geïmplementeerd ten einde het risico van sourcing en inkoop van hout uit illegale bronnen te minimaliseren.

Downloads

Meer informatie?

+31 (0)10 529 14 14

 info@woodimex.nl

@Woodimex

Neem contact op